Armstrong döşəmə və asma tavan istehsalında dünyanın öndə gələn şirkətlərindəndir. 2003-ci ildə satış həcmi 3 milyard dolları keçmişdir və bu satışın 860 milyonu akustik asma tavanın payına düşür. Dünyada 15200 civarında işçi heyətinə malik Armstrong, dünyanın bir çox yerinə yayılmış fabrikləri ilə Daş Yunu bazarına istiqamət verməkdədir. 


Armstrong akustik asma tavan lövhələri çağdaş memarlıq layihələrinə uyğunluğu və funksionallığı ilə daha çox bəyənilməkdə və istifadə edilməkdədir. İnnovativ və geniş məhsul çeşidləri ilə fərqli olmağı bacaran firma, eyni zamanda bazarın tələbələrinə uyğun xüsusi məhsullar da istehsal edir.