QUADRO Line, QUADRO S alüminium tavan sisteminin lineer bir həll yoludur. Demontaj edilə bilinən 5 və ya 10 mm görünən hissə eni,30/40 mm hündürlük və 15 mm aralıqlarla yerləştirilən U şəkilli profillərdən hazırlanmış 1200x600 mm'lik modulyar panellərdən ibarətdir. Sistem, tavana aşağıdan dik baxıldığında görünməyən paralel profillərin cəmidir. Bu profillər, panelin üstünə yerləştirilmiş dəstək körpülərlə birləşdirilir.

QUADRO Line, estetik və akustik ehtiyacları qarşılamaq məqsədi ilə düz və ya perforasiyalı çeşidlərdə istehsal oluna bilər.
Standart perforasiyalar.
Ø1,5 mm dəlik ölçüsü, 22% boşluq sahəsi
Ø2,5 mm dəlik ölçüsü, 19% boşluq sahəsi

Əvvəl və ya sonra boyanacaq alüminium panellər üçün RAL, NCS, PANTONE və SIKKENS kimi geniş bir sahədə boya rəng çeşidləri mövcuddur.

Quadro Line Sistemi