Material:
Galvanik polad, Alüminium
Ölçü:
En: 200-1000 mm
Uzunluq: 2500 mm(max.)
Standart Perforasiya (mm) Ø0.7, Ø1.5,Ø 1.8, Ø2.5, Ø3.0, Ø7.0
Özəl Perforasiya (mm) Ø4.5, Ø12.0, 8x8 dördbucaq
Akustik:
NRC:0,60-0,70
Yanğına müqavimət dərəcəsi:
Sınıfı B-s1,d0

Trapez Panellər Sistemi