Integra Open Cell Delta Line sistemi

Delta Line, Delta alüminium tavan sisteminin lineer bir həll yoludur. Bütünlüklə açılıb, aşağıya doğru demontaj edilə bilən, 15 mm aralıqlarla yerləşdirilmiş profillərden hazırlanmış 1200x600 mm-lik modülyar panellərdən ibarətdir.İncə və dekorativ  detallardan ibarət olan məhsul, tavana qarşıdan baxıldığında görünməyən paralel profillər görüntüsü yaradır. Bu profillər panelin üstünə yerləşdirilmiş dəstək körpücükləri ilə bərkidilməkdədir.