Norma Grid Plank Metal asma tavan

Integra Plank - Norma Grid Sistemləri, sistem birləşmə qutuları, müxtəlif ölçülərdəki bandraster profililəri ilə asma tavan üzərində fərqli geometrik naxışlar əmələ gətirir və monolit bir görüntü meydana çıxarır. Fərqli memarlıq ehtiyaclarına cavab verə bilən Norma Grid sistemlər galvanik polad ilə en ölçüsündə 600 mm-dən 1200 mm-ə, uzunluqda isə 1200 mm-ə qədər olan ölçülərdə və müxtəlif çeşidlərdə istehsalı mümkündür. Büün Norma Grid panelleri sökmə aparatı ehtiyacı duyulmadan asanlıqla demontaj edilə bilinir.
İstifadə oluna bilən məkanlar:
• Ofislər
• Hava limanları
• Alışveriş Mərkəzləri
• Xəstəxanalar