Open Cell Quadro İnverse sistemi

QUADRO İnverse, Quadro T, T15 tavan sisteminin tərs çevrilmiş həll yoludur. Bütün sistem, aşağıya doğru montaj edilə bilən modyar panellərdən ibarətdir. "П" şəkili sayəsində funksional və dekorativ məqsədlər üçün istifadə olunur. Prestijli layihələrdə və Open Cell tavanın üstünə periodik giriş lazım olan məkanlarda idealdır. QUADRO İnverse, 15 mm gövdə eni və 40 mm yüksəklikdə "П" şəkilli profillərdən hazırlanmış və kvadrat hücrələrlə uygun bir şəkildə birləşdirilmiş 1200x600 mm-lik panellərdən ibarət olmaqdadır.
QUADRO İnverse estetik və akustik ehtiyacları qarşılamaq məqsədi ilə düz və ya perforasiyalı variantlarla istehsal edilməsi mümkündür.
Standart perforasiyalar:
Ø1,5 mm dəlik genişliyi, 22% boşluq sahəsi
Ø2,5 mm dəlik genişliyi, 19% boşluq sahəsi
Hər dekorativ məqsəd üçün interyer və eksteryer məkanlarda eyni və ya fərqlı rənglərdə ola bilər. (Bütün RAL rənglərdə)