Open Cell Quadro T tipli sistem

QUADRO T, 15 və ya 24 mm ölçülərdə, dəyişkən yüksəkliklərdə U şəkilli profillərin bütünləşdirdiyi alüminium Open Cell tavan növüdür. Standart T15 veya T24 daşıyıcı sistemə uyğun olaraq dizayn edilir və tavanda monolit bir görüntü yaradır.QUADRO T, estetik və akustik ehtiyacları qarşılamaq məqsədi ilə düz və ya perforasiyalı çeşidlərdə istehsal oluna bilər.
Standart perforasiyalar:
Ø1,5 mm dəlik ölçüsü, 22% boşluq sahəsi
Ø2,5 mm dəlik ölçüsü, 19% boşluq sahəsi
Əvvəl və ya sonra boyanacaq alüminium panellər üçün RAL, NCS, PANTONE və SIKKENS kimi geniş bir diapazonda boya rəng çeşidləri mövcuddur.QUADRO T, əsasən montaj olunmamış (hörülməmiş) halda təmin edilir, asan paketləmə və nəqliyyat üstünlükləri vardır. İstəyə bağlı olaraq, montaj edilmiş halda da paketlənib nəql oluna bilir.