OWA Mineral daş yunu əsaslı panellər

Gündəlik 100.000m²'lik istehsal gücünə malik OWA yarım əsrlik təcrübəsi və texniki dəyərləri ilə ön plana çıxır. "White Wool" adlandırılan daş yunu - lövhələrin əsas tərkib hissəsi və mövcud texniki üstünlüyün başlıca mənbəyidir. Mürəkkəb xammal ilə istehsal edilən "White Wool"un ən üstün texniki xüsusiyyətləri (yanğına davamlılığı, səs udması, sıxlığı və s.) təmin edərkən, "Bio-Soluble" xüsusiyyəti ilə bütün Avropa standartlarına cavab verir.