Özəl sifarişli əyri panel sistemi

Material: Galvanik Polad, Alüminium
Ölçü: En: 200-1000 mm
Uzunluq: 3000 mm(max.) 
Standart Perforasiya (mm) Ø0.7, Ø1.5,Ø 1.8, Ø2.5, Ø3.0, Ø7.0 
Özəl Perforasiya (mm) Ø4.5, Ø12.0, 8x8 dördbucaq
Akustik: NRC:0,60-0,70
Yanğına Müqavimət Sinifi B-s1,d0