Perspekta Bandraster Plank asma tavan

Integra Plank, Perspekta C/D Bandraster Sistemlər, fərqli genişlik və detallarda C və ya D Bandraster seçimləri ilə asma tavan üzərində daimi bir görünüş yaradaraq estetikliyin ön planda olduğu yerlərdə memarlara müasir tətbiq variantları təqdim edir. Hər cür memarlıq dizaynına uyğun galvaniz polad və ya alüminium materialların çeşidləri ilə en ölçüsündə 300 mm-dən 1200 mm-ə, uzunluqda isə 3000 mm-ə qədər olan ölçü çeşidləri ilə istehsalı mümkündür. Bütün Perspekta panelleri sökmə aparatına gərək duyulmadan asanlıqla demontaj edilə bilinir. Integra Plank, Perspekta C/D Bandraster Sistemlər, fərqli genişlik və detallarda C və ya D Bandraster seçimləri ilə asma tavan üzərində daimi bir görünüş yaradaraq estetikliyin ön planda olduğu yerlərdə memarlara müasir tətbiq variantları təqdim edir. Hər cür memarlıq dizaynına uyğun galvaniz polad və ya alüminium materialların çeşidləri ilə en ölçüsündə 300 mm-dən 1200 mm-ə, uzunluqda isə 3000 mm-ə qədər olan ölçü çeşidləri ilə istehsalı mümkündür. Bütün Perspekta panelleri sökmə aparatına gərək duyulmadan asanlıqla demontaj edilə bilinir. 

İstifadə oluna bilən məkanlar:

• Ofislər

• Hava Limanları
• Alışveriş Mərkəzləri
• Xəstəxanalar
• Tədris müəssisələri